Jak właściwie pryskać kukurydzę przeciw chwastom?

Prawidłowy rozwój roślin uprawnych w tym kukurydzy może zostać zakłócony przez różnego rodzaju chwasty, dlatego też należy dbać o eliminację roślin niepożądanych z upraw. W tym celu stosuje się różnego rodzaju środki ochrony roślin.

Różnego rodzaju herbicydy działają wybiórczy tylko na określone rodzaje roślin, dzięki temu będziemy mogli pozbyć się tylko chwastów, natomiast rośliny uprawne pozostaną nienaruszone. Dlatego też szczególnie trzeba zwracać uwagę kupując środki ochrony roślin na ich przeznaczenie. Najczęściej będą one dobrze opisane, trzeba zatem sprawdzić w przypadku jakiego rodzaju upraw należy je stosować.

Szczególnie środki, które umożliwiają zwalczanie chwastów powinny być starannie wybrane, ze względu na ich wysoką toksyczność i możliwość stworzenia zagrożenia dla domowników czy zwierząt.

Najważniejsze jest jednak bezwzględne stosowanie się do zaleceń producenta, odnośnie dawkowania preparatu i sposobu jego użycia.

Nie można ich ignorować, gdyż tym samym możemy stworzyć poważne zagrożenie dla różnych gatunków roślin uprawnych. Identyfikacja chwastów jest kluczem do skutecznego programu zarządzania chwastami kukurydzy. Nieprawidłowa identyfikacja problematycznych roślin może oznaczać iż trzeba będzie przeprowadzić większą ilość oprysków. Należy sprawdzić jakie rodzaje chwastów występują na uprawach, wówczas można dobrać specjalistyczne środki, dokładnie do chwastów występujących w naszych uprawach. Opryski oczywiście należy prowadzić w określonych warunkach, nie powinno się pryskać w czasie upałów kiedy oprysk może zostać zmyty do gleby. Podobnie w czasie upałów roztwór może szybko wyparować. Dlatego też opryski dobrze jest stosować wieczorem, w czasie kiedy nie spodziewamy się opadów deszczu. Skuteczny oprysk do kukurydzy będzie eliminował większość chwastów, dzięki czemu opryski można będzie powtarzać rzadziej. Z pewnością należy prowadzić obserwacje po tym jak rośliny wzejdą, należy obserwować czy razem z kukurydzą kiełkują także chwasty.