Jakie korzyści wynikają z integracji systemów IT?

Kiedy w firmie w różnych działach znajduje się różne oprogramowanie, wówczas podczas tworzenia wewnętrznej sieci, trzeba zintegrować ze sobą całe oprogramowanie.

Może być to potrzebne przykładowo w momencie, kiedy będziemy wdrażali nowe oprogramowanie. Integracja starszego systemu umożliwia połączenie starszych systemów z innymi, nowszymi systemami. Często w stosuje się standardowe oprogramowanie takie jak pakiety biurowe, jednak trzeba zwrócić uwagę że nie zawsze poszczególne wersję są ze sobą kompatybilne. Chodzi przykładowo o różnice w formatowaniu tekstu, czy też tworzeniu i kopiowaniu tabel. W związku z tym należy znaleźć takie rozwiązania, które pozwolę odczytywanie dokumentów na różnych systemach. Czasem także potrzebna może być integracja z systemami innych firm w wielu przypadkach tworzenie niestandardowego oprogramowania będzie jednym wyjściem z sytuacji. Integracja między firmami umożliwia przedsiębiorstwom, na przykład w ramach łańcucha dostaw, łatwą wymianę danych i wiedzy, zmniejszając nadmiarowość.

Ważna może być także integracja dużych zbiorów danych, wszędzie tam gdzie niezbędna integracja baz danych pochodzących z różnych systemów biznesowych i różnych formatów.

Może to ułatwić tworzenie raportów i analiz, podobnie będziemy mogli integrować różne dane przechowywane w chmurach. Dzięki integracji systemu dane są przesyłane automatycznie między systemami, co skutkuje płynniejszymi przepływami pracy, lepszą wydajnością procesów i zmniejszonymi marginesami błędów. W ten sposób będziemy mogli wyeliminować typowe błędy ludzkie. Gromadzenie wszystkich danych w centralnym systemie usprawnia analizę danych, gwarantuje spójność i podnosi wartość danych. Kolejną zaletą scentralizowanych danych na jednej platformie lub systemie jest możliwość wykorzystania dokładnych danych w czasie rzeczywistym. Dlatego też integracja systemów IT, daje wiele wymiernych korzyści dla każdej firmy. Usprawnia i ułatwia prace, nie bez znaczenia jest także sama szybkość wymiany danych i wyeliminowanie czynnika ludzkiego.